Vollen nærmiljøsentral holder til i Selvikvillaen, Bruksveien 23 i Vollen. Selvikvillaen ble bygget av brødrene Alfred og H. C. Johnsen i 1881. Huset ble bygget som landsted i enklere sveitserstil.

H.C. Johnsens adoptivdatter og niese Fanny Elvira Øhlckers (1854-1936) arvet Selvikvillaen av sin far. I 1918 solgte Fanny Øhlckers og sønnen Conrad Alfred sine andeler i Selvikvillaen til henholdsvis sønn og bror Henrik, likevel slik at Fanny Øhlckers hadde rett til å bruke sidebygningen så lenge hun levde.

I 1928 ble Selvikvillaen solgt til Eyvind Smestad. Smestad familien solgte eiendommen til Vollen og Blakstad vel i 1947. Eiendommen ble så overtatt til Vollen båtforening i 1949. Asker kommune overtok Selvikvillaen i 1951. I 1994 restaurerte Asker museum villaen og etablerte Vollen kystkultursenter. I 2017 overtok Vollen nærmiljøsentral virksomheten i villaen, Selvikvillaen eies fortsatt av Asker kommune. 

I Selvikvillaens sidebygning har Asker museum sin modellsamling. Modellene forestiller det gamle Vollen og er laget av modellbygger Egil Bækvold.