Velkommen til Vollen nærmiljøsentral, Selvikvillaen!

Vollen nærmiljøsentral, Selvikvillaen, er en møteplass for organisasjoner, enkeltpersoner og frivillige som ønsker å knytte seg til sentralen. Vollen nærmiljøsentral ønsker å være en motor i arbeidet for Vollens gode nærmiljø og et supplement til det gode arbeidet som allerede gjøres i dag av Vollens mange flinke aktører. Vollen nærmiljøsentral arbeider aktivt med å styrke kulturelle, kreative og sosiale aktiviteter i nærmiljøet vårt.