Vollen Nærmiljøsentral satset på ungdomsaktivitet og ønsker å tilby denne gruppen et møteplass i Vollen. 

Vi organiserer ukentlig aktivitet til ungdom og eldre barn:

* Tirsdagsklubben for 5.-7.trinn på tirsdager kl.13.30-17.00

* Ungdomskvelder for 7.-10.trinn på fredager kl.14.30-17.30

Ønsker du å være frivillig hos oss eller støtte vår ungdomsaktivitet, kontakt: sanna@ivollen.no