I følge det norske kulturdepartementet er Norge verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen Norges frivillige gjør har stor og positiv betydning for enkeltmennesker og for samfunnet.

Vollen nærmiljøsentral er en del av den norske frivilligheten som Frivilligsentral. Som frivillig i Vollen nærmiljøsentral kan man stille under enkelte arrangement som temadager for familier eller være deltaktig i de faste aktivtitetene som Tirsdagsgruppen eller strandryddegruppen. Hvis du har lyst til være frivillig hos oss, har innspill eller ideer, ta kontakt med oss på epost: post@ivollen.no eller på telefon: 98176329.

Les mer om frivilligheten i Norge på regjeringens egne hjemmesider:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/frivillighet/id1080/