Vårryddedagen den 19.mars

Vi deltar i den nasjonale Vårryddedagen og organiserer markering lokalt med Vollen Nærmiljøsentral som samlingspunkt.
Vi inviterer med alle lokale organisasjoner, bedrifter, barnehager, skoler og familier.
Sett av den 19.mars og bli med og for holde ditt nærmiljø og Oslofjorden ren!